7a.krestanka.cz

Akce


Září
10​. 9. - mše v kostele u Sv. Jakuba (8:00 - 8:45)
            zájemci odchází od školy v 7:40Říjen
9. 10. - Vrakbar, téma: On-line (8:00 - 10:15); cena 60 Kč za žáka
            společný odchod od školy 7:40, po skončení odchod do školy
... 10. - Muzeum škole: Město, ve kterém žijeme - Velké století (8:00 - 9:00); cena 20 Kč za žáka
            společný odchod od školy 7:50ListopadProsinecLedenÚnor


Březen
Duben

Květen

             
Červen
Copyright © 2019 7a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.