7a.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Stravování v době distanční výuky

V době distanční výuky je pro žáky naší školy zajištěno stravování ve školní jídelně od 8. 3. 2021 tímto způsobem:
  • žáci si oběd vyzvednou v uvedený čas u výdejního okénka,
    • žáci I. stupně (včetně žáků ST) od 12 – 13 hodin,
    • žáci II. stupně (včetně ST) od 13 – 14 hodin,
  • oběd jim bude vydán do přinesených jídlonosičů, které si odnesou domů.
Zájemci se musí telefonicky nahlásit nejpozději do pátku 5. 3. 2021 do 12 hodin na telefonním čísle 732 254 394.
S případnými dotazy se obracejte tamtéž.
                                                                     Mgr. Marcela Došková
úterý 2. 3. 2021

Zvládneme to!

Vážení rodiče, milí žáci,
současná situace nás velice mrzí, ale zdraví je pro všechny to nejdůležitější. Chápeme, jak je distanční výuka náročná, pociťujeme, jak obtížné je motivovat děti ke školní práci, jak všem chybí osobní kontakty a společná setkávání.
Najděme ještě sílu pro školní práci z domovů, věřme, že se vše v dobré obrátí.  
Všem Vám děkujeme za spolupráci, za podporu a vlídná slova.
Společně to zvládneme!
sobota 27. 2. 2021

Distanční výuka od 1. 3. 2021

Vláda omezuje s účinností od 27. února do 21. března 2021 provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
Od 1. března 2021 bude probíhat distanční výuka ve všech (běžných i speciálních) třídách naší školy.
Stravování od tohoto dne nebude žákům poskytováno, obědy budou mít automaticky odhlášeny.
sobota 27. 2. 2021

Školní jídelna

Nové telefonní číslo do školní jídelny je 732 254 394. 
Původní telefonní číslo bude funkční do 31. 3. 2021 souběžně s novým.
čtvrtek 25. 2. 2021

Přijímací řízení na SŠ

pondělí 16. 11. 2020

Letáky MZdr a SZÚ

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 29. 10. 2020

Výklad k ošetřovnému

Odkaz na stránky MPSV, kde je výklad k ošetřovnému (z důvodu uzavření základních škol) - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
pátek 23. 10. 2020

Stravování ve školním roce 2020/21

Důležité informace pro zákonné zástupce:
  • stravování bude poskytováno v souladu s doporučeními MŠMT a MZd a za podmínek příslušných hygienických a protiepidemických opatření ke COVID – 19 – zajistí SOŠ sociální u MB Jihlava
  • stravování pro přihlášené žáky naší školy začíná 2. 9. 2020
  • připomínáme, že byla navýšena cena obědů z důvodu zdražení potravin (viz níže)
  • při úhradě plaťte přesnou částku, nezaokrouhlujte
 
Informace pro zákonné zástupce:
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek:
Děti od 6 do 10 let    26,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 546,- Kč
Děti od 11do 14 let   28,- Kč                         Měsíční záloha při platbě u účtu: 588,- Kč
Děti od 15 let           30,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 630,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka

čtvrtek 20. 8. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2021 7a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.